2022 November 29
DAIWA EXIST LT3000-XH
DAIWA SALTIGA 15HL-SJ
OCEAN FREAKS CAPTCHA 60HG - LEFT HAND
OCEAN FREAKS CAPTCHA 50HG - CUSTOM HANDLE 110MM
OCEAN FREAKS CAPTCHA 60HG - SILVER
GUỒNG QUAY CƯỚC CÂU CÁ OCEAN FREAKS CAPTCHA 50HG MATTE BLACK LIMITED

2022 November 26
SHIMANO TANATORU #12 - 1800M Mới về
MIYA PE #15 - 500M (DÂY CÂU TUNA CỦA NGƯ DÂN NHẬT BẢN) Mới về
OWNER PE 2 - 150M
OWNER PE 1.5 - 150M
OWNER PE 4 - 400M
OWNER PE 3-300M
SHIMANO GRAPPLER #3 - 300M

2022 November 25
SHIMANO OCEA JIGGER F-CUSTOM 1501HG Mới về
HOTS WEI WORD 50XXH Mới về
HOTS WEI WORD 55M Mới về

2022 November 24
SEAFLOOR CONTROL JAM LS 6/0 45MM
SEAFLOOR CONTROL JAM LS 6/0 35MM

2022 November 23
FUJI #M
FUJI #L
SWB HALF-HITCHER
PROHUNTER MINI PLIER BLACK
PROHUNTER MINI PLIER
PROHUNTER MEDIUM HEAVY PLIER
PROHUNTER HEAVY DUTY SPLIT RING
OWNER STX-58TN #6 ( Độ cứng 3X+ )
GAMAKATSU WORM HOOK LD MASTER 3/0
SHIMANO BEAST MASTER - 300EJ
GAMAKATSU OKIAMI MAGURO #22

2022 November 22
OCEAN FREAKS KOUSE 3/0 - 4CM
SEAFLOOR-CONTROL JAM ASSIST HOOK LS 5/0 35MM X 35MM
GAMAKATSU NANPO #28
GAMAKATSU NANPO #30
GAMAKATSU NANPOLI 30
GAMAKATSU NANPOLI 28
GAMAKATSU NANPOLI 26
LƯỠI CÂU CÁ (JIGGING) TWIN ASISST V-CUT ( SIZE 2/0 & 3/0 ) VARIVAS
GAMAKATSU TUNED #30
GAMAKATSU TAMAN #19
GAMAKATSU TAMAN #20
SHOUT POWERFULL ASSIST 6/0
SHOUT POWERFULL ASSIST 5/0
GAMAKATSY FUTOJI MUTSU #10
GAMAKATSU CHINU #3
GAMAKATSU CHINU #2
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #4 (WHITE)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #9
CHINU RING EYE NSB #5 (BLACK)
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #7
GAMAKATSU GIGA BOTTOM #9
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #8
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #5 (WHITE)
LURE SEABASS HOOK #1
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #6
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #11
GAMAKATSU CHINU RING EYE NSB #10
LURE SEABASS HOOK #2/0
GAMAKATSU CHINU RING EYE NKL #6 (WHITE)
GAMAKATSU HORIZON HEAD 3.5G
GAMAKATSU WORM 327 #3/0
GAMAKATSU WORM 327 #4/0
GAMAKATSU WORM 327 #5/0
GAMAKATSU VERTICAL HEAVY 60 #28
GAMAKATSU ASSIST HOOK 3/0
GAMAKATSU JIGGING HOOK 5/0
MÁY CÂU CÁ ĐIỆN MIYAMAE Z20 SPECIAL 24V ( CÁ NGỪ, CÁ MÚ, CÁ CAM )
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 180G - SILVER
MIYAMAE POWER BATTLER 190M (DÒNG CẦN CÂU ĐÁY CHUYÊN CÁ CAM, CÁ MÚ, CÁ NGỪ VÂY VÀNG) Mới về
TAKAMITECHNOS MOZ 626LM Mới về
TAKAMITECHNOS 524LM - FULL CUSTOM HDGS ( ALL DOUBLE FOOT HEAVY DUTY GUIDE SYSTEM )
TAKAMITECHNOS 588LM - HDGS ( HEAVY DUTY GUIDE SYSTEM )
SHIMANO SPHEROS SW 4000HG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO SPHEROS SW 3000XG

2022 November 21
DAIWA MOBILE PACK 766TML
CẦN CÂU CÁ DAIWA MOBILE PACK 765TMHB Mới về

2022 November 19
SHIMANO EVAIR SHOES #8
SHIMANO EVAIR SHOES #6

2022 November 16
SHIMANO JIGWREG UD S5610
SEAFLOOR-CONTROL JEREX 4 ( KING OF JERK )
DEEP LINER LOGICAL 55#7
DEEP LINER LOGICAL 55#9
SEAFLOOR-CONTROL JAMFORCE 6 Mới về
SEAFLOOR-CONTROL JAMFORCE 4
SEAFLOOR-CONTROL JAMFORCE 5

2022 November 14
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM TACKLE HOUSE TKF-130 #107
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM TACKLE HOUSE TKF-130 #113 Mới về
SHIMANO GAME TYPE LJ B63-2 Mới về
SHIMANO GRAPPER BB TYPE J S60-4 Mới về
SHIMANO GRAPPLER BB S566 Mới về
SHIMANO GRAPPLER BB TYPE LJ S633 Mới về

2022 October 28
Dao Sakai Takayuki 120mm (SKU04333)
Dao Sakai Takayuki 210mm (SKU 04302)

2022 October 27
SHIMANO OCEA JIGGER LIMITED B62-6 Mới về

2022 October 24
YGK SUPER FLUORO CARBON GALIS #40 ( 120LB ) - 50M Mới về

2022 October 18
DEEPLINER VB-BETA - 200G
DEEPLINER VB-BETA - 200G
DEEPLINER VB-BETA - 300G
DEEPLINER VB-BETA - 300G
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA AILED'DRE 115F - RED HEAD Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA AILED'DRE 115F - GALAXY Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA AILED'DRE 115F - MOJITO Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA DOVER 120F RIVA - 07 Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA DOVER 120F RIVA - 01 Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA LAMMATARRA BADEL 130 - RED HEAD Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM APIA LAMMATARRA BADEL 130 - CHARTAN Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM TACKLE HOUSE FEED SHALLOW 105 #14
MIYAMAE ROD HOLDER TYPE G ( FOR BIG GAME )

2022 October 12
DEEPLINER SPY V - SIZE 60G, 80G & 100G
DEEPLINER SPY V - SIZE 60G, 80G & 100G
DEEPLINER SPY V - SIZE 60G, 80G & 100G
DEEPLINER SPY V - SIZE 60G, 80G & 100G

2022 October 05
DAIWA TATULA 702MS Mới về

2022 September 27
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY N SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 300G
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBORN 118F SHALLOW Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137SP - GHOST SHAD Mới về

2022 September 26
MEGABASS COOKAI SLIM 140F - DO CHART
MEGABASS COOKAI SLIM 140F - GOLD GREEN

2022 September 22
SHOUT JIG BAG SYSTEM III Mới về

2022 September 09
SW - GEAR GREASE TF000

2022 September 05
SHIM QS-R10T #25 ( 94 gam )

2022 September 02
CẦN CÂU DAIWA IKADA 150P Mới về
CẦN CÂU DAIWA BJ IKADA 160V Mới về
VARIVAS PE 8X8 MULTI COLOR 300M - # 4
VARIVAS PE 8X8 MULTI COLOR 300M - # 3

2022 September 01
SASAME FLOAT ( SIZE S, M, L )
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA 220G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA 350G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SUPER GLOW NS ZEBRA 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW BLUE NUDE SPOT 400G

2022 August 31
SASAME ROLLING SNAP ( SIZE 1, 2, 4, 6 )
SASAME SNAP #M
SASAME FLOAT ( SIZE 2B & 3B )
SASAME FISH SNAP

2022 August 30
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 300G - SILVER

2022 August 26
DAIWA PRIME SURF T 33-425

2022 July 28
CẦN CÂU CÁ SHIMANO SCORPION 2702R-2 ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM )

2022 July 15
DAIWA SALTIGA SALT WATER 632MHS ( TRAVEL CONCEPT )
DAIWA AIRD X 802MFS

2022 July 14
DAIWA REVROS LT 3000-CXH
MÁY CÂU CÁ DAIWA REVROS LT 4000/5000-CXH

2022 June 29
SFC ARROW 200GG - TITAN ZEBRA GLOW
SFC ARC 200G - TITAN ZEBRA GLOW
DAIWA ONITETSU 5H -4.5M Mới về
DAIWA ONITETSU 5H - 3.6M Mới về

2022 June 20
SHIMANO COLT SNIPER BB S100H-3
SFC ARROW 200GG - BLUE PINK ZEBRA GLOW
SFC S-LEGEND 210G - PURPLE ZEBRA GLOW
SFC S-LEGEND 210G - RED ZEBRA GLOW
SFC S-LEGEND 210G - GOLD ZEBRA GLOW
SFC MESSIAH SEMILONG 80G - PINK ZEBRA GLOW
SFC MESSIAH SEMILONG 60G - GOLD ZEBRA GLOW
SFC MESSIAH SEMILONG 60G - BLUE ZEBRA GLOW
DAIWA SILVER WOLF CHI NNING SCOUTER 60F - 7.3G
DAIWA SILVER WOLF CHINNING 55F RED BERRY 5.5G
DAIWA SILVER WOLF CHINNING 55F BURNING IWASHI 5.5G

2022 May 26
SHIMANO MOON SHOT 96M
CẦN CÂU CÁ SHIMANO COLTSNIPER BB S1000MH
SHIMANO SPHEWROS SW 5000HG
SHIMANO NESSA XTUNE 100MH+

2022 May 09
NATURE BOYS REGULAR ROD CASE - CAMOU

2022 May 07
MÁY CÂU CÁ SHIMANO STELLA C3000XG(FK)
CẦN CÂU CÁ MAJOR CRAFT CROSTAGE S702ML/S ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM )
CẦN CÂU CÁ MAJOR CRAFT CROSTAGE S702M/S ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM )
CẦN CÂU CÁ SHIMANO DIALUNA BS S66ML ( CÁ LÓC, CÁ CHẼM ) Mới về

2022 May 05
VARIVAS SEABASS SHOCK LEADER 100% FLUORO - 12LB

2022 April 26
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 210G - SILVER
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CONTROL AMU 350G - SILVER

2022 April 08
MÁY CÂU CÁ SHIMANO VANFORD MCL C3000XG

2022 April 06
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS RED ZEBRA - 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS ZEBRA - 350G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY NS ZEBRA 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY NS ZEBRA 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA - BLACK SPECIAL 350G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C SUPER GLOW NS ZEBRA - SCALE SPECIAL 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY N SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 450G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY N SUPER GLOW NS ZEBRA - ALUMINUM SPECIAL 350G

2022 April 04
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS ZEBRA - BLACK SPECIAL 350G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW RED ZEBRA 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V SUPER GLOW NS ZEBRA - PURPLE SPECIAL 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS ZEBRA - 250G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW RED ZEBRA 300G

2022 March 19
PLANO ADJUSTABLE TUBE

2022 March 10
MÁY CỘT DÂY CÂU CÁ PE VỚI DÂY NGỌN ( LEADER ) NATURE BOYS SPINNING KNOTTER - HEAVY ( 2 SPOOL )
HỘP CÀI LƯỠI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL HOOK SET
CHAI DUNG DỊCH KHỬ MUỐI VARIVAS NI SHU 180ml
MÁY CỘT DÂY CÂU CÁ PE VỚI DÂY NGỌN ( LEADER ) SWB PR KNOTTER - HEAVY (PE MAX 12)
MÁY CÂU CÁ SHIMANO TWINPOWER SW 6000HG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO SPHEROS SW 10000PG

2022 March 09
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL 137SP - CHAMPANGE Mới về

2022 March 07
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO BASSTERRA
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO BEASTMASTER
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO HG-066N
KÍNH CÂU CÁ SHIMANO JIGWREG

2022 March 06
MÁY CÂU CÁ IKADA DAIWA CHINU MASTER
MÁY CÂU CÁ SHIMANO VANQUISH 3000XG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO STELLA SW 5000XG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO STRADIC SW 5000XG
MÁY CÂU CÁ SHIMANO VANFORD MCL C50000XG
MÁY CÂU CÁ IKADA DAIWA CHINUKOMA
MÁY CÂU CÁ DAIWA STRKIEFORCE 2500D-SD
MÁY CÂU CÁ DAIWA STRKIEFORCE 4000D-SD
DÂY CƯỚC CÂU CÁ SUNLINE BLACK STREAM #10 - 200M
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS OCEAN RECORD 140LB
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS OCEAN RECORD 100LB
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO 100LB (30M) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 80LB (30 mét) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 25LB (30 mét) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 20LB (30 mét) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 40LB (30M) Mới về
DÂY SHOCK LEADER VARIVAS 100% FLUORO - 30LB (30M) Mới về
DÂY SHOCK LEADER YGK GALIS CASTMAN ABSORBER 200LB - 50 MÉT
DÂY SHOCK LEADER YGK 100% SUPER FLUORO CARBON SLIM & STRONG 45LB #12
DÂY SHOCK LEADER YGK 100% SUPER FLUORO CARBON SLIM & STRONG 52LB #14
DÂY SHOCK LEADER YGK 100% SUPER FLUORO CARBON SLIM & STRONG 66LB #18
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #3 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #3 (48LB) - 300M
DÂY CÂU CÁ VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #4 (64LB) - 300 MÉT
DÂY CÂU CÁ VARIVAS MAX POWER AVANI JIGGING #5 (78LB) - 300M
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #6 - 400M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #10 - 500M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #6 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #8 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #5 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #4 - 300M (JDM)
DÂY CÂU CÁ SHIMANO OCEA #2 - 300M (JDM)
TAY QUAY MÁY CÂU JIG ( JIGGING ) CHO MÁY OCEA JIGGER SOM AE85 / 95Aa
CẦN CÂU CÁ CHÉP, TRẮM, TRA DAIWA MATT DRAGON 3.5-364
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE PURPLE GOLD 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE BROWN 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE GUN BROWN 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY SILVER ZEBRA 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY ORANGE 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY GOLD ZEBRA 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY PURPLE GOLD 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY GOLD GROW 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY SILVER GROW 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY RED GOLD 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY ALL PINK 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY RED GOLD 160G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE RED GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE WHITE ZEBRA 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) BEELINE BROWN 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY NATURE ORANGE 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY ORANGE 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY GOLD ZEBRA 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY ORANGE GROW POINT 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY PURPLE GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY RED GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY GOLD GROW 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) GREATRAY SILVER GROW 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY ALL PINK 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY PURPLE GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) ZIGRAY RED GOLD 130G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY DOUBLE ZEBRA BLUE 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY DOUBLE ZEBRA PINK 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY DOUBLE ZEBRA ORANGE 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER - SPY C PINK - 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER - SPY C ORANGE - 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS ZEBRA - 300G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY C NS RED ZEBRA - 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER - SPY FIVE PINK - 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER - SPY FIVE ORANGE - 500G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V DOUBLE ZEBRA PINK 600G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V DOUBLE ZEBRA BLACK 600G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V ALL OVER SUPER GLOW - 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW COMET 400G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) DEEPLINER SPY V - SUPER GLOW RED ZEBRA 400G
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBORN 118F SHALLOW
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBORN 118F SHALLOW
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBORN 118F SHALLOW
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM IMA IBRON 118F SHALLOW
MỒI CÂU CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V97F-SSR LIGHTNING Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V97F-SSR CHIAYU
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V97F-SSR RED HEAD Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA MORETHAN SOLARIA 70F HAPPY LEMON Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z- SETUPPER SLIM 95F EMERALD Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z- SETUPPER SLIM 95F KIBINAGO
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z- SETUPPER SLIM 95F 3D INAKKO
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V97F - CHIAYU SEGURO FLASH
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER Z-V120F-SSR CRASH NIGHT
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHINER-Z VERTICE SD(SLOW DRIVE)140F BURNING CHART
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SHORELINE SHINER-Z VERTICE SD(SLOW DRIVE)140F FUYAGAI
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA MORETHAN SWITCH HITTER 105S - LASER READ HEAD
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SEABASS HUNTER Z 95S
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA HMKL MINNOW STEEZ CUSTOM 137SP - WAKASAGI Mới về
MỒI CÂU LURE CÁ CHẼM DAIWA SEABASS HUNTER Z - INNAKO 120S
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) CRANKY ALSL ZEBRA GLOW 140GAM
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR-CONTROL MESSIAH SEMI LONG BERRY ZEBRA GLOW - 210G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR CONTROL MESSIAH SEMILONG - 60G
MỒI CÂU JIG ( JIGGING, SLOW JIGGING ) SEAFLOOR CONTROL NOVA 210G - SILVER ZEBRA GLOW
NÙM CHỐNG TRẦY, CÀ DÂY CHO DAIWA SALTIGA /CATALINA 3500-5000
NÙM CHỐNG TRẦY, CÀ DÂY CHO MÁY DAIWA SALTIGA /CATALINA 3500-5000

2022 March 04
NATURE BOYS REGULAR ROD CASE - RED
NATURE BOYS REGULAR ROD CASE - ORANGE
SHIMANO OIL & GREASE SP-013A
SHIMANO DIALUNA S86ML

2022 January 28
BỘT TINH MÙI RÔ PHI GAN GÀ, GAN NGỖNG NTN 1502 - 135g
CÁM NỀN RÔ PHI - 1KG

2022 January 26
BỘT RÔ PHI GAN NTN D020 - 135g
BỘT RÔ PHI TẢO NTN 9965 - 135g
BỘT TÔM TRẮNG KIM TUYẾN NTN 7522 - 30g
BỘT TÔM NAM CỰC NTN 7525 - 30g
CÁM NỀN CÁ CHÉP - 1KG
DAIWA PHANTOM POWER SD 902MHS

2022 January 25
DAIWA HMKL MINNOW STEEZ CUSTOM 137SP - AYU

2022 January 21
GAMAKATSU LURE SWIVEL #SS
GAMAKATSU LURE SWIVEL #S
SEIKO 15
SEIKO 14
SEIKO 13
SEIKO 11
SEIKO 9
APIS TWIN ROD HOLDER
APIS TRIPLE ROD HOLDER
APIS LEGEND ROD HOLDER 4
APIS LEGEND ROD HOLDER 2
GK 5
GK 6
GK 7
NAROOYE 4.3G - 29CM
NAROOYE 2.0G - 35CM
NAROOYE 4.0G - 45CM
NAROOYE 4.0G - 55CM
SANGJI 0.9G - 35CM
SANGJI 1.4G - 40CM
SANGJI 1.9G - 45CM
RAINBOW DRONE 2.5G - 39CM
RAINBOW DRONE 4.0G - 46CM

2021 December 16
FISH ARROW FLASH-J SPLIT SW 4'' - 102
FISH ARROW FLASH-J SPLIT SW 4'' - L134
FISH ARROW FLASH J SHAD PLUS+ SW 4'' - 122

2021 December 02
DAIWA PHANTOM POWER 902MH

2021 October 27
MOUKIN RED GOLD ZEBRA GLOW 200G
MOUKIN ORANGE ZEBRA GLOW 200G
MOUKIN PURPLE ZEBRA GLOW 400G
MOUKIN GREEN ZEBRA GLOW 400G

2021 October 09
PAPA SWIVEL #SS - 180LB
PAPA SWIVEL #M - 370LB
NT SWIVEL #5
NT SWIVEL #3
NT SWIVEL #1/0

2021 October 07
DAIWA CROSSBEAT SW 967TMH

2021 October 02
LITTLE JACK MODELISM 75MM #01
LITTLE JACK MODELISM 75MM #03
LITTLE JACK MODELISM 75MM #04
LITTLE JACK MODELISM 75MM #02
LITTLE JACK MODELISM 75MM #05
LITTLE JACK MODELISM 75MM #06

2021 September 30
SAZANAMI Z HOYOEBI- 60F
SAZANAMI Z SHIHARU - 60F
YOGIRI Z SHIRASU- 42F
YOGIRI Z HORANEBI - 42F

2021 September 23
HOTS GIPANG 75XXH - THIRD GENERATION

2021 September 16
NATURE BOYS REGULAR ROD CASE - BLACK

2021 July 18
DÂY VARIVAS TOURNAMENT 90LB - ĐƯỜNG KÍNH 0.81MM
DUNG DỊCH DƯỠNG DÂY VARIVAS PE PRO NON GAS 50ml

2021 June 05
DAIWA PULL OVER - KHAKI #LL
DAIWA PULL OVER - PEARL #LL

2021 May 14
DAIWA CROSSFIRE 702MS-SD
DAIWA PHANTOM CATFISH 902MHS

2021 May 11
HYPER RING GT #5
HYPER RING GT #6
HYPER RING GT #3
VARIVAS POWER RING 200LB
VARIVAS POWER RING 300LB
OWNER HYPER WIRE 250LB

2021 March 04
SHIMANO - APIS COMBO
DAIWA - APIS COMBO

2021 March 03
BLUE BLUE CONFIER CHART GREEN GOLD 310G
BLUE BLUE CONFIER PINK GOLD ZEBRA 310G
BLUE BLUE CONFIER CHART GREEN GOLD 370G

2021 March 01
SOULS HARI-NO-YAMA 400G

2020 December 20
SHIMANO CURADO K 201XG

2020 December 15
DARK SLEEPER - 14G

2020 June 05
APIS LEGEND 42
APIS GOLD LEGEND 42
APIS GOLD LEGEND 38

2020 April 28
GAMAKATSU TOOL

2020 March 03
DAIWA SALTIGA TG BAIT SILVER ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )
DAIWA SALTIGA TG BAIT ORANGE ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )
DAIWA SALTIGA TG BAIT LUPIN ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )
DAIWA SALTIGA TG BAIT LIME ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )
DAIWA SALTIGA TG BAIT ROSY BLUE ZEBRA 330G ( TUNGSTEN JIG )

2020 February 11
SHIMANO GL-255S #XL
SHIMANO GL-255S #L

2020 January 18
SHIMANO ANTARES DC MC XG - LEFT

2020 January 01
SWIM RIDER 420G - WHITE GLOW
SWIM RIDER 420G - SQUIB GLOW
SWIM RIDER 420G - ORANGE GLOW

2019 November 19
BEACON 120 POPPER - IWASHI
BEACON 120 POPPER - SQUIBS
RFS 110 - #08
RFS 110 - #06
RFS 110 - #05
RFS 110 - #04
RFS 110 - #03
RFS 110 - #02
RFS 110 - #01

2019 November 14
DAIWA TERAPIA REPU 13 (5H)

2019 July 18
DAIWA HAMON CHOUKOU 15J (4.5MÉT) Mới về

2019 June 13
UROCO JIG ORIGINAL 250G - PURPLE ZEBRA

2019 May 07
DAIWA CATANA DAO 4.5M

2019 April 11
SHIMANO CURADO DC 151HG

2019 January 28
JACKALL MASK VIBE GENE 55 #13
JACKALL MASK VIBE GENE 55 #6
JACKALL MASK VIBE GENE 55 #12
JACKALL MASK VIBE GENE 55 #5

2019 January 18
HUNTING BARRA IN DUYEN HAI, TRA VINH

2018 December 28
CARPENTER DIABLO 120G - BP
CARPENTER DIABLO 120G - BY
CARPENTER DIABLO 120G - DB
CARPENTER DIABLO 120G - PS
CARPENTER DIABLO 120G - WS

2018 November 12
DAIWA EXTRASURF T33-425K Mới về

2018 September 25
SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE-GREEN - 130Gam

2018 June 12
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 20LB - 150M

2017 October 17
VARIVAS SALT WATER VEP NYLON 10LB - 150M
DUNG DỊCH BẢO DƯỠNG CẦN CÂU VARIVAS

2017 July 24
VARIVAS ZEEK AOMONO
VARIVAS ZEEK MAIDAI

2017 June 18
SHIMANO CITICA 201HG

2017 April 24
SASAME 210-E ( KHOEN T )

2017 January 04
GAMAKATSU LURE SWIVEL #M

2016 November 18
NAPALM DIVING POPPER ABALONE PINK - 220 ( 120GAM Mới về
NAPALM DIVING POPPER ABALONE ORANGE - 220 ( 120GAM Mới về
NAPALM DIVING POPPER ABALONE BLUE - 220 ( 120GAM Mới về

2016 September 12
DAIWA POPPER FROG - 14GAM ( BLACK ) Mới về

2016 June 06
VARIVAS TOURNAMENT MONO LINE 60LB Mới về

2015 November 19
ECLIPSE ASTRAIA 127F-SSR #101 ( PHÁT QUANG ) Mới về
ECLIPSE ASTRAIA 127F-SSR #018 ( PHÁT QUANG ) Mới về
ECLIPSE ASTRAIA HI-BEAT SSR 127F #10 Mới về

2015 September 22
ECLIPSE ASTRIA HI-BEAT 127F #10 Mới về

2015 September 16
MAG-BULL LOW DOWN Mới về
MAG-BULL Mới về

2015 July 15
HYLA FROG - 19GAM
BATRANA FROG - 19GAM

2015 July 14
SHORELINE SHINER-Z97F #15 LIGHTNING Mới về

2014 October 15
SHELL SHARPING LURE G2 TOP Gr BLUE - 130Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP DEEP-GREEN - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP PINK-GREEN - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP BLUE - 170Gam
SHELL SHARPING LURE G2 TOP 50 - 230Gam

2014 August 28
TOURNAMENT SHOCK LEADER 80LB Mới về

2014 August 25
STRIKE 90G ( SỌC XANH )
Deepin Fish 3'' - Pink

2013 August 23
Royga Bay Jigging C2025PE-SHL